Brabantse subsidie voor ‘Tuinpad’

’s-Hertogenbosch, 20 juni 2019 – Museum De Wieger in Deurne is het eerste museum in Brabant dat een subsidie krijgt vanuit de subsidieregeling voor kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea. Deze regeling kwam tot stand op verzoek van Provinciale Staten, die hiervoor vorig jaar bij de vaststelling van de perspectiefnota een motie steunden die werd ingediend door SP en PvdA. 
De subsidie is er om plannen te steunen die zorgen voor vernieuwing in het tonen van de collectie, samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige publieksactiviteiten.
De Wieger gaat de subsidie van 22.450 euro besteden aan het project ‘Het Tuinpad van mijn vader’, in de tuin en het park rondom het museum. De zin ‘En langs het tuinpad van mijn vader’ komt uit het bekende lied ‘Het Dorp’, gezongen door Wim Sonneveld. Het werd geschreven door Friso Wiegersma uit Deurne, en het gaat dan ook over het pad dat naast het museum loopt. Het museum gebruikt de subsidie om het lied op een eigentijdse manier tot leven te brengen in de tuin en het park.
Bindende factor
 Gedeputeerde Marianne van der Sloot (Samenleving, Cultuur en Erfgoed: “Mooi dat kleine musea nu ook ondersteund worden, want die vielen nogal eens tussen wal en schip. Terwijl zij juist vaak de verhalen van Brabant vertellen, en daarmee een bindende factor in de samenleving zijn. Om nog maar te zwijgen van de vele vrijwilligers die er vaak actief zijn. Als het project afgerond is, ga ik dan ook zeker kijken in Deurne.”
Betty van de Walle, voorzitter van het bestuur van stichting Museum De Wieger: “We zijn heel blij met de toegekende subsidie. Het legt een uitstekend fundament onder de verdere fondswerving voor het verbeeldingsproject ‘Tuinpad van mijn vader’ dat we in de tuin en het park rondom het museum willen realiseren. Dit is voor ons een sleutel tot meer naamsbekendheid van De Wieger, een betere verbondenheid met de omgeving waarin het museum ligt en een extra aanleiding om ons museum te bezoeken. Niet alleen voor de inwoners van Deurne en De Peel, maar ook voor de groeiende groep toeristen.”
Echt nodig
Maarten Everling (SP) is de initiatiefnemer van de motie: “Kleine en middelgrote musea hebben het moeilijk, ze hebben geen budget voor dit soort vernieuwende ontwikkelingen. Hiermee geven we ze een steuntje in de rug. En we hopen dat uit de evaluatie blijkt dat dit zo goed werkt, dat we er de volgende kunstenplanperiode structureel geld voor uit wordt getrokken”, reageert Everling.
Spring naar toolbar