Cursus kunstgeschiedenis bij De Wieger

Afgelopen jaar ging de alom gewaardeerde cursus kunstgeschiedenis door Jana Waarts vanwege omstandigheden niet door. De Wieger heeft gezocht naar een nieuwe invulling en Posterheide Brabant is bereid gevonden in het late najaar een cursus van acht maandagmiddagen te verzorgen. De lessen worden gegeven door de heer drs. Wil Boetzkes uit Helmond.

Inschrijven voor de cursus gaat via info@dewieger.nl

Daarna volgt bevestiging en verdere informatie vanuit Posterheide Brabant.

Het Gedroomde Paradijs

Sinds de zestiende eeuw trokken kunstenaars regelmatig naar plaatsen met een grote aantrekkingskracht, zoals, Rome, Venetië of Napels. Voor coryfeeën als Albrecht Dürer, Jan van Scorel of Hendrick Terbrugghen zouden deze bezoeken van grote invloed blijken op hun carrière. Velen zouden hen volgen in de zeventiende en achttiende eeuw, naar Italië maar ook naar bijvoorbeeld Istanbul of Caïro.

Vanaf het begin van de negentiende eeuw zonderden kunstenaars zich vaker af op een bijzondere plaats om hun artistieke ideeën te ontwikkelen en gestalte te geven. Zo ontstond de kunstenaarsgroep en de kunstenaarskolonie. De gekozen plaatsen, vaak ongerept, golden zélf als een gedroomd paradijs. Rond 1810 vestigden de Duitse Nazareners zich in een klooster in Rome. De eerste kunstenaarskolonie was die van Barbizon, waar vanaf 1848 o.a. Jean FrançoisMillet werkte en Jozef Israëls te gast was. Rond 1900 waren bijvoorbeeld Sint Martens Latem, Abramtsevo of Worpswede bekende kunstenaarskolonies, daarnaast o.a. Bergen of Saint-Tropez. Al eerder was Pont-Aven in Bretagne bij schilders als Paul Sérusier en Paul Gauguin bekend. Vincent van Gogh probeerde het in Arles. Geheel anders zijn kunstenaarscentra als Darmstadt of Hagen, waar kunstenaars door kapitaalkrachtige idealisten naartoe werden gehaald. Alles zou leiden tot resultaten van idealen van de artistieke voorhoede. Een bijzondere cursus op de place de rencontre van zoveel spraakmakende kunstenaars tijdens het interbellum!

 

Plaats: Museum De Wieger, Deurne

Data: 21 en 28 oktober; 11, 18 en 25 november; 2,9 en 16 december 2019

Acht bijeenkomsten op maandagmiddagen: 14.00 – 16.00 uur

Prijs: € 172,50 (incl. BTW),  voor Vrienden van De Wieger € 162,50

Docent: drs. Wil Boetzkes

Schrijf u in via Info@dewieger.nl

Spring naar toolbar