Persbericht Beautiful Stranger

Bijdrage aan dialoog met hedendaagse Arabische en Iraanse kunstenaars
Expositie Beautiful Stranger in De Wieger

beautiful stranger

Reza Aramesh, Action 44 : Baghdad September 10th, 2004, 2009; Silver gelatin print; 124 x 157 cm; Nadour Collection

 

DEURNE –  Zondag 21 mei opende in Museum De Wieger in Deurne een zeer bijzondere expositie met hedendaags werk van Arabische en Iraanse kunstenaars, deels op de begane grond en deels op de eerste verdieping: Beautiful Stranger. Dit werk is afkomstig uit de Collectie Nadour  van de Duitse verzamelaar Rüdiger K. Weng.

Als verzamelaar en bruikleengever wil hij kunstenaars uit het Midden-Oosten een podium bieden in de westerse wereld en daarmee een bijdrage leveren aan een dialoog met hen. Curator Diana Wiegersma van de Collectie Nadour koos uit de collectie dertig aansprekende werken voor de expositie Beautiful Stranger. De expositie is te zien tot en met 17 september 2017.

 

Misschien zullen velen zich afvragen hoe een expositie als Beautiful Stranger met hedendaagse Arabische en Iraanse kunst terecht komt in De Wieger. Het museum opende ruim veertig jaar geleden zijn deuren en toont sindsdien met name werk van Hendrik Wiegersma (1891-1961) en (internationale) tijdgenoten uit het Interbellum. Daarnaast wordt ook moderne kunst geëxposeerd.

Het initiatief voor Beautiful Stranger ontstond vorig jaar. Tijdens de voorbereidingen voor de jubileumexposities met werk van de zonen Pieter en Friso Wiegersma en die met werk van Ossip Zadkine. Voor die exposities  werkte conservator Lex van de Haterd nauw samen met Tjerk Wiegersma, zoon van Pieter en kunsthandelaar, en leerde hij Tjerks dochter Diana kennen.

Diana Wiegersma studeerde kunstgeschiedenis aan de Sorbonne en volgde een opleiding tot curator bij De Appel in Amsterdam. Sinds ongeveer 9 jaar is zij curator van de Collectie Nadour van verzamelaar Rüdiger K. Weng. De verzameling bestaat uit schilderijen, foto’s en multimedia van Arabische en Iraanse kunstenaars. Het initiatief voor de verzameling komt voort uit ervaringen tijdens een opdracht voor de Verenigde Arabische Emiraten om de Arabische kunstwereld in beeld te brengen. Weng en Wiegersma werden geconfronteerd met het gegeven dat hedendaagse kunstenaars uit de Arabische wereld en Iran in het Westen nauwelijks een podium hebben om hun werk te presenteren. Of zij nu nog wonen in hun geboorteland of zich als vluchteling inmiddels elders gevestigd hebben.

Dat podium wil Weng hen bieden door hen financieel te ondersteunen, maar ook door hun werk aan te kopen en uit te lenen voor tentoonstellingen en daarmee een dialoog op gang te brengen in en met de Westerse wereld.

In de samenstelling van de Collectie Nadour speelt Diana Wiegersma als curator een belangrijke rol.  De collectie moet een evenwichtige afspiegeling zijn van hedendaagse werk van kunstenaars uit het Midden-Oosten en Arabisch Noord-Afrika en daarmee beantwoorden aan haar naam: Nadour. De naam kan vertaald worden als: observatiepost. Maar ook als: richtingwijzer. Zoals de vuurtorens dat waren op de oude karavaanroutes voor reizigers uit verre streken. Een aantal kunstenaars met werk in de Collectie Nadour is inmiddels wereldwijd doorgebroken. Dat geeft een extra betekenis aan de Collectie Nadour.

Lex van de Haterd: “Aan de tentoonstelling Beautiful Stranger geven wij vanwege de actuele context en het urgente karakter van de situatie rondom vluchtelingen graag nu ruimte in De Wieger.”

Bijdrage aan dialoog

Volgens Weng en Wiegersma is het om de ander te begrijpen sowieso belangrijk kennis te maken met kunstuitingen uit de cultuur van de ander. Maar sinds ‘nine-eleven 2001’, de Arabische Lente en de turbulente ontwikkelingen die daarop volgden, is de noodzaak wellicht nog groter geworden. De schijnwerpers zijn gericht op de Arabische wereld en Iran en ook het Westen wordt geconfronteerd met de gevolgen van deze ontwikkelingen. Vluchtelingen komen naar onze Westerse wereld; hetzij op de vlucht voor oorlogsgeweld, hetzij op de vlucht voor de onvrijheid te mogen zijn wie je bent en voor de onderdrukking van je overtuiging. De informatie uit de Arabische landen en Iran die via de media de Westerse wereld bereikt, beperkt zich meestal tot oorlogshandelingen, aanslagen, gevangennemingen en executies. Gruwelijke zaken

beautiful stranger 2beautiful stranger 3

Links:Hayv Kahraman, Culmination, 2010; Oil on wood; 172,7 x 91,4 cm; Nadour Collection. Rechts:

Youssef Nabil, Self Portrait with Roots, 2008; Hand coloured silver gelatin print; 40 x 27 cm; Nadour Collection.

Maar wat er leeft onder de bevolking, komt minder vaak onze wereld binnen. Kunstenaars geven er in hun werk een persoonlijke vertaling van. De voor de Collectie Nadour geselecteerde kunstenaars uit Iran en de Arabische landen doen dat in een beeldtaal die refereert aan de beeldtaal van hun eeuwenoude culturen. Culturen, waarin poëzie en orale geschiedenis een belangrijke rol spelen. Waarin zaken niet zwart/wit voorgesteld worden, maar waarin veel gebruik gemaakt wordt van metaforen en allegorische vertellingen om het onzegbare te kunnen zeggen. Nu ook vanwege hun politieke context.

Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat werk uit de Collectie Nadour een bijdrage kan leveren aan een dialoog tussen de Arabische landen en Iran met het Westen. Aan een dialoog tussen culturen, tussen mensen. Een dialoog die noodzakelijk is om elkaar vanuit heel verschillende culturen in de ingewikkelde actuele situatie beter te leren kennen en te kunnen begrijpen.

In Beautiful Stranger zijn ongeveer dertig werken te zien; ook van vrouwelijke kunstenaars. Een belangrijk gegeven, volgens Diana Wiegersma, omdat vrouwen in het gebied een heel belangrijke rol spelen om de sociale cohesie niet te laten verbrokkelen. Onder de in de Collectie Nadour opgenomen kunstenaars bevinden zich inmiddels internationaal bekende kunstenaars als Kader Attia (Algerije), Mounir Fatmi (Marokko) en Ahmed Mater (Saoedi-Arabië), maar ook nog onbekende ontdekkingen. Van Kader Attia is momenteel de solotentoonstelling Repairing the Invisible te zien in SMAK Gent. Hij doet onderzoek naar noties van trauma’s en herstel in de geglobaliseerde samenleving. In 2016 won hij de Prix Marcel Duchamp voor zijn video Réfléchir La Mémoire die er tevens getoond wordt.

 

beautiful stranger 4

Yazid Oulab; Untitled (sheep skin), 2006; Sheep skin and marble; 45 x 145 x 2 cm; Nadour Collection

 

De expositie Beautiful Stranger is opgebouwd rond de thema’s Hubris, Crossroads en Exodus, die helpen te begrijpen hoe iemand vervreemdt van zijn land, vervreemdt van zichzelf en tenslotte als vluchteling een vreemdeling wordt in een ander land. Alle in De Wieger tentoongestelde werken zijn met een introductie van Diana Wiegersma opgenomen in een catalogus; € 10,00.

Tijdens de looptijd van de expositie wordt een parallelprogramma gepresenteerd met een lezing van de auteur Rodaan Al Galidi (Irak, 1971), de film Hedi van Mohamed Ben Attia (Tunesië , 1976), rondleidingen, etc.

 

Voor actuele informatie zie: www.dewieger.nl
Museum De Wieger
Oude Liesselseweg 29
5751 WN  Deurne
www.dewieger.nl – 0493-322930 – info@dewieger.nl
Openingstijden: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Spring naar toolbar