Opening expositie Charles Eyck

Op 22 september werd onder grote belangstelling de expositie Charles Eyck: Schilderen met explosieve handen geopend in Museum De Wieger.

De voorzitter van het bestuur, Betty van de Walle, stond in haar welkomstwoord  stil bij de veranderingen die in gang gezet zijn rond de Wieger nadat vorig jaar de gemeente extra middelen heeft toegekend. Ze benadrukt dat het de bedoeling is dat de Wieger van grotere betekenis wordt voor Deurne en de regio en dat er meer samenhang en verbinding komt met de lokale samenleving en met musea met soortgelijke collecties. En met de aanstelling van de nieuwe directeur Katjuscha Otte is een begin gemaakt met een verdere professionalisering van de staf. Ook, zo gaf Betty van de Walle aan, is in de plannen opgenomen dat er meer verbinding wordt gezocht met de persoon van Hendrik Wiegersma en zijn betekenis voor het dorp. Ze verwacht dat door een brede inzet van de extra middelen van de gemeente de uitstraling van het museum wordt vergroot, waardoor er, als alle plannen gerealiseerd zijn, een mooie toekomst in het verschiet ligt voor De Wieger.

Na de inleiding door de voorzitter is het woord aan Lex van de Haterd, conservator van het museum. Ook hij schenk aandacht aan de bereidheid van de gemeente te investeren in het museum en aan het feit dat daardoor het museum na vier jaar weer een nieuwe directeur heeft in de persoon van Katjuscha Otte. Van de Haterd vermeldt dat er meerdere exposities tegelijk geopend worden: de tentoonstelling in de ateliers met werken in het kader van de Open Atelierdagen Deurne en Asten, drie verschillende kleine exposities in het hoofdgebouw op de benedenverdieping en de expositie Lang Leve Rembrandt. De conservator benoemt in zijn openingswoord ook dat Hendrik Wiegersma evenals Rembrandt een gedenkwaardige sterfdag heeft. Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat hij overleed. En uiteraard wordt aandacht gegeven aan de hoofdtentoonstelling die geopend wordt: Charles Eyck. Schilderen met explosieve handen. De tentoonstelling is deels chronologisch en deels thematisch opgebouwd. De titel schilderen met explosieve handen verwijst naar de enorme hoeveelheid tekeningen en schilderijen die Eyck gemaakt heeft. Hij was vanaf zijn tiende jaar doof en nagenoeg stom als gevolg van roodvonk en tyfeuze koortsen. Voor het leren liplezen was geen geld in het gezin. Omdat Charles Eyck niet kon praten, was tekenen zijn manier om met mensen te communiceren. Ondanks zijn handicap heeft Eyck zijn hele leven veel gereisd en overal geschilderd. Lex van de Haterd besluit zijn openingswoord met een woord van dank voor alle bruikleengevers en voor alle vrijwilligers. Zonder hen was deze tentoonstelling niet tot stand gekomen.

Daarna was het woord aan Katjuscha Otte, vanaf half september de nieuwe directeur van Museum De Wieger. Katjuscha Otte (1972) is kunsthistoricus en heeft een brede werkervaring in de culturele sector. Ze werkte jarenlang voor Museum Flehite in Amersfoort, waarna zij in 2010 begon als freelance tentoonstellingsmaker en interim conservator en (project-)manager.

Als nieuwe directeur van Museum De Wieger staat Katjuscha Otte voor de uitdaging om de ambities van het museum waar te maken. Meer dan voorheen zal zij gaan programmeren rond aansprekende thema’s en grote namen die in de bijzondere kunstcollectie vertegenwoordigd zijn. Ook zal De Wieger inspelen op het concept Deurne, bakermat van creatief talent en podium bieden aan bekende kunstenaars uit de regio en aanstormend talent. In alle programma’s zal de interactie met het publiek worden gezocht. Waar mogelijk zal het museum samenwerking zoeken met geestverwante musea elders in het land en met musea in de regio. “Museum De Wieger heeft een prachtige basis: de mooie collectie met als zwaartepunt kunst uit de Interbellum periode, het bijzondere pand en het verhaal van dokter Wiegersma. Door deze sterke punten duidelijk naar voren te brengen en een aansprekend tentoonstellingsbeleid te voeren, wil ik de positie van De Wieger verstevigen en meer bezoekers trekken” aldus Katjuscha Otte. Op basis van het nieuwe toekomstperspectief voor Museum De Wieger heeft de gemeente Deurne voor 2019 meer subsidie toegekend. De gemeente is voornemens de toegekende subsidieverruiming met ingang van volgend jaar structureel te maken.

Spring naar toolbar