Missie en Visie

Wij bieden alle mensen van Deurne en de regio inspirerende en vernieuwende
CULTUUR IN PRAKTIJK

Alle mensen
In De Wieger is iedereen welkom en is er voor wie dat wil een podium beschikbaar om zich te manifesteren. De Wieger is laagdrempelig. De Wieger is er, zonder uitzondering voor iedereen!

Inspirerend
Vraag en aanbod van cultuur (actief/passief) dat mensen positieve energie geeft en aanspoort tot enthousiasme en creativiteit.

Vernieuwend
Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de culturele sector, hiervoor ruimte creëren om mee te experimenteren en in praktijk uit te brengen.

Cultuur
Cultuur is een proces van denken en doen, waarbij mensen hun persoonlijke en collectieve geheugen inzetten om betekenis te geven aan een steeds veranderende omgeving. Cultuur zit niet ‘in’ de dingen, maar is de specifieke manier waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid. Cultuur bepaalt in hoge mate wat wij maken en doen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, kortom: al die processen, activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het vormgeven en duiden van de werkelijkheid. Cultuur is hoe wij wonen, hoe wij ons kleden, hoe wij met elkaar communiceren, hoe wij eten, hoe wij met elkaar omgaan, hoe wij werken, hoe wij onze vrije tijd besteden, hoe wij politiek bedrijven en wetten maken, hoe wij onderzoek doen, hoe wij landbouw bedrijven en industrie ontwikkelen, enz.
Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Voor De Wieger gaat cultuur over het delen van (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en meningen. Cultuur heeft voor De Wieger artistieke, maatschappelijke en economische waarden.

In praktijk
In de Wieger kun je cultuur werkelijk ervaren en ondergaan, zowel passief als actief.

Spring naar toolbar