Educatie

Klik hier voor de blog Kunst- & Cultuureducatie De Wieger

Kunst- en cultuureducatie is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor De Wieger gaat cultuureducatie over het delen en verbinden van (creatieve) uitdrukkingsvormen, kennis, ervaringen en meningen. Cultuureducatie heeft voor De Wieger artistieke, maatschappelijke en economische waarden.

Kunst en cultuur zijn een onderdeel van het leerklimaat. Waar plaats is voor ontwikkeling van talenten en kennis. Uitgangspunt is de interesse van de doelgroep. De Wieger kiest dan ook voor kunst- en cultuureducatie en niet voor Kunst of Museumeducatie alleen. Educatie gaat verder dan puur de kunst die in het museum te zien is.

De Wieger wil met zijn educatieve programma’s aandacht voor het publiek, het kijken, confronteren en inspireren. Educatie vormt deze verbinding tussen het museum, podium en het publiek en zorgt voor directe betrokkenheid zodat kunst- en cultuur zich kan verankeren in onze maatschappij.

Invulling aan Kunst- en cultuureducatie geeft De Wieger door een multidisciplinair en eigentijdse aanpak. Actuele ontwikkelingen leggen een relatie met de geschiedenis. Ambachtelijke technieken verweven in een hedendaagse context met digitale middelen. De Wieger streeft naar een intensieve samenwerking met scholen en cultuurinstellingen.  Afstemming op het publiek met name op jongeren staat centraal.

Aandacht, respect, kwaliteit, passie en samenwerking.

Kernactiviteiten kunst- en cultuur educatie

1. Ontwikkelen en uitvoeren van educatieve programma’s De Wieger
2. Samenwerking & Co-Creatie
3. Onderdeel kennis- en bemiddelingcentrum Kunst- & Cultuureducatie
4. Monitoren & Innoveren
5. Training & bijscholing
6. Inrichting en aansturing vrijwilligers werkgroep Kunst & Cultuureducatie

De Wieger, broed- en speelplaats voor jong en creatief talent

De Wieger biedt naast een jaarlijks educatief programma voor het basisonderwijs ook programma’s op maat aan, voor het basis- en voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan workshops graffiti, video jockey, light painting, pinhole fotografie en dergelijke. De programma’s zijn sterk gericht op nieuwe media in relatie tot ambacht en het museum. Daarnaast worden er rondleidingen op maat verzorgd. Desgewenst met daaraan een lezing, film of debatsessie gekoppeld (kleine filmzaal voor 40- 50 personen).

Het is mogelijk om aan de hand van de lesstof van school maatprogramma’s te ontwikkelen. Actuele programma’s worden zoveel mogelijk op de website onder activiteiten gepubliceerd. Voor vragen over educatieve programma’s, behandelde onderwerpen en CKV-opdrachten kunt u mailen naar info@dewieger.nl of bellen met 0493 – 322 930.

Spring naar toolbar