De Kelten: nieuwe cursus kunstgeschiedenis in De Wieger

Posterheide Brabant, een gespecialiseerd particulier instituut dat cursussen organiseert op het gebied van kunst- en cultuurgeschiedenis, geeft vanaf maandag 9 maart de cursus kunstgeschiedenis ‘De Kelten’ in het Groot Atelier van Museum De Wieger.

Keltische kunst fascineert vanwege het geweldig artistiek vakmanschap. De Keltische beschaving boeit omdat wij er wellicht nog te weinig van weten. Sinds het onderzoek van de laatste decennia is het beeld van de Kelten echter drastisch gewijzigd.
Door de eeuwen zijn de Kelten altijd verschillend gedefinieerd door volkeren met verschillende agenda’s. Kelten spraken dezelfde taal, maar waren een verzameling van stammen die wellicht machtig waren omdat zij geen eenheid vormden.
Het centrum was in Midden-Europa: rond Hallstatt in Oostenrijk en Latène in Zwitserland. Vandaar verspreidden zij zich naar oost en west en hadden de grootste gebiedsuitbreiding in de 4de eeuw v. Chr., van Engeland tot Klein-Azië. Hun bijdrage aan de vorming van cultuur en beschaving in Europa blijkt meer en meer van grote betekenis.
De Romeinen veroverden de meeste Keltische gebieden, behalve Ierland en Schotland. Hier en in bijvoorbeeld Gallicië zijn nog veel resten van de Keltische cultuur bewaard, zoals in de taal.
In deze korte cursus komen tal van aspecten van de Keltische cultuur ter sprake, zoals de politieke structuur, de militaire activiteiten, de religie, de grafcultuur en hun verbluffende kunstvormen en –technieken. Ook komt de artistieke Keltische erfenis in later tijd ter sprake.

De cursus wordt op vijf maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur gegeven door Wil Boetzkes. Inschrijven voor de cursus kan via het invullen van onderstaand formulier.

Plaats: Museum de Wieger, Groot Atelier
Data: Maandag 9, 16, 23, 30 maart en maandag 6 april 2020
Kosten: € 112,50 per persoon (Vrienden van De Wieger € 102,50 per persoon)
Aanmelden: Stuur uw gegevens sturen naar info@dewieger.nl
Naam: ………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………………………………………………………………
Woonplaats: ……………………………………………………………………….
Tel.nr.: ……………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………..
wel / geen Vriend van De Wieger

Spring naar toolbar