Archeologie tentoonstelling ‘Kijk nou eens!’ in De Wieger

Voor de familietentoonstelling ‘Kijk nou eens! Archeologische vondsten van Hendrik Wiegersma’ in de zomer van 2021 is Museum De Wieger op zoek naar een vrijwilliger die belangstelling heeft voor de archeologische geschiedenis van Deurne. De tentoonstelling wordt gemaakt voor de inwoners van Deurne: 2021 is hun feestjaar en De Wieger wil graag op deze wijze bijdragen aan de festiviteiten in het kader van Deurne 1300 jaar.

Naast tekenen en schilderen hield Wiegersma zijn leven lang een interesse in archeologie. Met regelmaat kreeg hij vondsten van boeren uit Deurne, die bij het ploegen omhoogkwamen. Deze werden in De Wieger zorgvuldig bewaard.

De archeologische vondsten van Hendrik Wiegersma zijn uitgangspunt om in de tentoonstelling op een leuke, laagdrempelige manier te vertellen hoe oud Deurne eigenlijk al is en wat vondsten uit het verre verleden zeggen over het leven van toen. Er wordt steeds een link naar het heden gelegd. Wat is nog hetzelfde en wat doen we tegenwoordig juist helemaal anders? Aan de hand van een tijdlijn wordt duidelijk hoe oud de vondsten zijn en waar we nu staan.

In de tentoonstelling wil De Wieger in een tijdlijn van de late prehistorie tot de huidige tijd in een twintigtal hoogtepunten de archeologie van Deurne in beeld brengen. Hiervoor is het museum op zoek naar een vrijwilliger die onze informatie voor de tentoonstelling nakijkt en aanvult. Ook is het museum op zoek naar foto’s van opgravingen en van hoe het landschap er vroeger moet hebben uitgezien en hoe de wijken er nu uitzien. Kun en wil je hierin een bijdrage leveren? Neem dan contact op en stuur een email naar info@dewieger.nl voor een nadere kennismaking.

Spring naar toolbar