Welkom bij De Wieger

Museum De Wieger is een unieke plek waar kunst, cultuur en lokale geschiedenis samenkomen. Het museum is sinds 1976 gevestigd in de voormalige dokterswoning van Hendrik Wiegersma, aan wie het zijn naam dankt. Vanaf 2016 kent De Wieger naast bijzondere tentoonstellingen een groeiend aantal podiumactiviteiten.

Rond leven en werk van Hendrik Wiegersma zijn 20 thema’s ontwikkeld. Een aantal van die thema’s is permanent te zien in de vier benedenzalen. In de huidige tentoonstelling aandacht voor zijn grote collectie Volkskunst.

In de vijf zalen op de eerste verdieping wisselen jaarlijks drie tentoonstellingen met daarbij ook werken uit eigen collectie en werken in langdurig bruikleen. Het accent van de collectie en de wisselende tentoonstellingen ligt op de moderne kunst van het interbellum.

Huidige exposities

Het podiumprogramma bevat een mix van muziek, theater, film en literatuur. Vaak gekoppeld aan een expositie of thema uit het museum, maar er is ook plaats voor boeiend en verrassend aanbod uit de regio of van aankomend talent.

Bekijk de mini-docu op MuseumTV.nl

 

Spring naar toolbar