Organisatie

Stichting De Wieger is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en een kleine bureaustaf met parttime medewerkers (2,8 fte). Heeft u interesse om als vrijwilliger actief te zijn bij De Wieger stuur dan een e-mail naar info@dewieger.nl

Bestuur

De heer Ger Schinck, voorzitter.
De heer Hans Oomen, secretaris.
De heer Tjeu Lammers, penningmeester.
De heer Willy Koppens, bestuurslid sponsoring en communicatie
De heer André Verberne, bestuurslid sponsoring en communicatie
Vacature bestuurslid Dhr./Mevr.
Vacature bestuurslid Dhr./Mevr.

De heer Eugene van den Acker, bouwkundig adviseur.

Bureau

Rieny van de Mortel, office manager
Frans van Eyk, onderhoud en technisch beheer
Lex van de Haterd, gastconservator
NB: Alle medewerkers werken in deeltijd.

Contact
Tel: 0493 322 930
Mail: info@dewieger.nl