Organisatie

Stichting De Wieger is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur en een kleine ondersteunende staf met parttime medewerkers. Heeft u interesse om als vrijwilliger actief te zijn bij De Wieger stuur dan een e-mail naar info@dewieger.nl

Bestuur
De heer Ger Schinck, voorzitter
De heer Hans Oomen, secretaris
De heer Tjeu Lammers, penningmeester
De heer Willy Koppens, bestuurslid
De heer André Verberne, bestuurslid

Ondersteuning
Mevrouw Rieny van de Mortel, office manager
De heer Frans van Eyk, onderhoud en technisch beheer

Conservator Museum
De heer Lex van de Haterd

Contact
Tel: 0493 322 930
Mail: info@dewieger.nl