De Wieger zoekt een coördinator gastheer/vrouw

De Wieger zoekt een Coördinator gastheer/vrouw miv sept/okt 2017

De Wieger kent sinds 2016 weer een stijgend aantal activiteiten en wil haar team van vrijwilligers uitbreiden met een Coördinator gastheer/vrouw. De Wieger is een vrijwilligers organisatie met een kleine staf (administratie en beheer) voor het ondersteunen van de vrijwilligers.
De Wieger kent werkgroepen voor Museum, Educatie, Podium, Communicatie, Huisvesting en gastheer/vrouw. Elke werkgroep heeft een coördinator, die overzicht houdt en vooral let op afstemming met de andere werkgroepen. Dat gebeurt door een activiteiten kalender en een Coördinatoren Overleg ongeveer 8 maal per jaar.
De coördinator is vaak niet belast met de organisatie van activiteiten; dat doen de andere leden van de werkgroep of een externe partij, die De Wieger als locatie wil gebruiken.
Onder de Werkgroep gastheer/vrouw vallen de balie medewerkers museum, de bar medewerkers, en iedereen die als gastheer/vrouw ingezet wordt bij een activiteit.

Wat heeft De Wieger te bieden:

• Prettige en collegiale organisatie.
• Jaarlijks twee gezamenlijke vrijwilligers bijeenkomsten.
• Deelname aan Coördinatoren Overleg (8 x per jaar).
• Professionele ondersteuning door een kleine staf.
• Als Vriend van De Wieger gratis entree.

Wat vraagt De Wieger:

• Affiniteit met De Wieger (Museum/Podium/Educatie).
• Positieve instelling en waardering voor de positie van de
vrijwilliger.
• Sociaal vaardig en in staat overzicht te houden en vooruit te denken.
• Kunnen omgaan met de gebruikelijke office pakketten, zoals Outlook, Word, etc.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Willy Koppens (0653620314) of Tineke Schatorje (0616770019).

Reacties per mail of telefonisch t.a.v. Willy Koppens, bestuur De Wieger, tevens coördinator communicatie.; tel 06 53 620 314 of koppens@wxs.nl Belangstellenden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.