“Boek & Pizza” na geslaagde start een tweede editie

Na een goed bezochte eerste editie op 13 maart organiseert De Wieger een tweede
zogenaamde “Boek & Pizza” op maandag 10 april. Dan zal Leon Berkers als gastlezer een
inleiding houden over het boek “De bekeerlinge” van de Vlaamse schrijver Stefan Hertmans.
Zijn vorige boek “Oorlog en terpentijn” was een groot succes. Zijn nieuwe boek speelt zich af
in een dorp in de Provence met een ingrijpende gebeurtenis uit de 11-de eeuw in Cairo als
onderwerp. De avond begint met een gezamenlijke eenvoudige maaltijdsoep (vegetarisch of
vlees/vis) en daarna volgt er een inleiding met discussie over schrijver en boek.
Van deelnemers aan Boek & Pizza wordt verwacht, dat ze “De Bekeerlinge” gelezen hebben.
De avond wordt gehouden in De Wieger op maandag 10 april om 18.30 uur en duurt tot
uiterlijk 21.00 uur. De kosten bedragen € 11,50, inclusief maaltijdsoep, brood en drankje.
Opgave via email beheer@dewieger.nl onder vermelding van Boek & Pizza; eventueel
aangeven vegetarisch/vis/vlees; de opgave is definitief na overmaken van € 11,50 op
bankrekening NL 85 RABO 0170 861 309 tnv De Wieger, Deurne