Welkom bij De Wieger, Museum en Podium.

De Wieger is een unieke plek, waar de lokale geschiedenis, kunst en cultuur samenkomen. In de grote statige, voormalige dokterswoning van Hendrik Wiegersma is sinds 1976 een museum gevestigd, dat zijn naam draagt. Vanaf 2016 kent De Wieger naast bijzondere tentoonstellingen een groeiend aantal podiumactiviteiten.

De begane grond is geheel beschikbaar voor steeds wisselende thema’s rond het leven en werk van Hendrik Wiegersma. Daarvoor zijn 20 thema’s ontwikkeld, waarvan er steeds een aantal te zien zijn in de vier zalen beneden.

De eerste verdieping met vijf zalen biedt ruimte aan grotere tentoonstellingen. Driemaal per jaar wordt de lopende tentoonstelling vervangen door een nieuwe. Het accent van de collectie van De Wieger en de tentoonstellingen ligt op de moderne kunst van het interbellum. Eigen werken en werken in langdurige bruikleen maken vaak deel uit van de lopende tentoonstelling.
Van 21 januari tot en met 13 mei 2018 is de tentoonstelling ‘Multinationals’. Moderne en hedendaagse kunst uit een internationaal georiënteerde bedrijfscollectie. We tonen onze bezoekers een keuze uit de weinig bekende kunstcollectie van Vescom, een internationaal opererende onderneming uit Deurne.

In het Groot en Klein Atelier worden voortdurend kleine tentoonstellingen ingericht, variërend van plaatselijke kunstenaars tot heemkunde en examen-werkstukken uit het voortgezet onderwijs.
Vanaf 1 februari loopt de Eindexamenexpositie Willibrord Gymnasium. Dertien eindexamenleerlingen van het Willibrord Gymnasium uit Deurne met het vak Kunst in hun pakket exposeren samen in museum De Wieger. In totaal worden zo’n 60 kunstwerken tentoongesteld, die gemaakt zijn vanaf het vierde jaar tot nu. De Eindexamenexpositie is te zien tot 18 februari.

Het podium programma bevat een mix van muziek, theater, film en literatuur. Vaak gekoppeld aan een expositie of thema uit het museum, maar er is ook plaats voor boeiend en verrassend aanbod uit de regio of van aankomend talent.

 

 

 

 

 

Spring naar werkbalk