Welkom bij De Wieger, Museum en Podium.

De Wieger is een unieke plek, waar de lokale geschiedenis, kunst en cultuur samenkomen. In de grote statige, voormalige dokterswoning van Hendrik Wiegersma is sinds 1976 een museum gevestigd, dat zijn naam draagt. Vanaf 2016 kent De Wieger naast bijzondere tentoonstellingen een groeiend aantal podiumactiviteiten.

De begane grond is geheel beschikbaar voor steeds wisselende thema’s rond het leven en werk van Hendrik Wiegersma. Daarvoor zijn 20 thema’s ontwikkeld, waarvan er steeds een aantal te zien zijn in de vier zalen beneden.

De eerste verdieping met vijf zalen biedt ruimte aan grotere tentoonstellingen. Driemaal per jaar wordt de lopende tentoonstelling vervangen door een nieuwe. Het accent van de collectie van De Wieger en de tentoonstellingen ligt op de moderne kunst van het interbellum. Eigen werken en werken in langdurige bruikleen maken vaak deel uit van de lopende tentoonstelling.

Van 20 mei t/m 9 september kunt u de tentoonstelling “TAFELEN, ETEN MET JE OGEN” bekijken. Dit jaar is de provincie Noord-Brabant benoemd tot Europese regio van de gastronomie. De VVV en de gemeente Deurne haken hierop in onder de noemer: ‘Deurne viert eten’. Dit vertaalt zich naar allerlei evenementen waarbij voedsel en voedselproductie centraal staan.

Met de expositie “TAFELEN, ETEN MET JE OGEN”, samengesteld door Mieke Knapen en de museumwerkgroep, sluit De Wieger aan bij het thema ‘Deurne viert eten’. De collectie van Museum De Wieger omvat voor het grootste gedeelte kunst die gemaakt is tussen 1900 en 1950. De onderwerpen die op deze werken te zien zijn, liggen dicht bij de realiteit van de kunstenaar van toen. In de jaren 1900-1950 was het boerenleven een zichtbaar belangrijk onderdeel van de samenleving. Het is dan ook niet verrassend dat er veel aan voedsel gerelateerde kunst in onze collectie zit. Deze werken, van o.a. Raoul Martinez en Herman Kruyder vormen daarom het vertrekpunt van de expositie. Dat voedsel een inspirerende bron blijft voor hedendaagse kunstenaars, dat zien we tot slot in deze tentoonstelling met o.a. het realistisch werk van Tjalf Sparnaay.

In het Groot en Klein Atelier worden voortdurend kleine tentoonstellingen ingericht, variërend van plaatselijke kunstenaars tot heemkunde en examen-werkstukken uit het voortgezet onderwijs.

Van 20 mei t/m 9 september wordt daar  werk te zien van de Deurnese fotoclub Optika met als thema “DEURNE EET!”. In opdracht van museum De Wieger heeft een aantal leden foto’s gemaakt van eetmomenten van verschillende Deurnese mensen. Dit varieert van een snelle hap uit de muur tot een mooi gedekte tafel.

Het podium programma bevat een mix van muziek, theater, film en literatuur. Vaak gekoppeld aan een expositie of thema uit het museum, maar er is ook plaats voor boeiend en verrassend aanbod uit de regio of van aankomend talent.

 

 

 

 

 

 

 

Spring naar toolbar