De Wieger gaat haar 41-ste jaar in

Het Wiegerjaar 2016 werd op 22 januari 2017 met de opening van de expositie “Nies en nazaten” feestelijk afgesloten. Totaal ruim 9.000 bezoekers bezochten De Wieger, terwijl de openingsuren in 2016 vanwege inrichting en bezuiniging ca 20 % minder waren dan in 2015. Een prima prestatie dus. Tussen februari en december zijn er op de eerste verdieping drie exposities geweest rond het thema “De Wieger 40 jaar” , waarvan de laatste “Hendrik Wiegersma en Ossip Zadkine” ook landelijk veel belangstelling trok.

De begane grond is vanaf 2016 geheel beschikbaar voor steeds wisselende thema’s rond het leven en werken van Hendrik Wiegersma. Totaal 20 thema’s zijn ontwikkeld en driemaal per jaar worden in steeds wisselende samenstelling telkens ca 6 thema’s gepresenteerd. In Deurne en omgeving wordt erg positief gereageerd op deze opzet.

In het Groot en Klein Atelier worden voortdurend kleine tentoonstellingen ingericht, variërend van plaatselijke kunstenaars tot heemkunde en examen-werkstukken uit het voortgezet onderwijs.

Het jaar 2017 is geopend met een tentoonstelling op de eerste verdieping met als thema “Nies en nazaten”, waarover  elders op de website meer.

De Wieger heeft in 2016 de opgaande lijn weer helemaal te pakken en voor 2017 staan er verschillende interessante exposities en activiteiten op het programma;  en dat op een breed terrein, zowel museaal als  cultuur educatie en podium.