Welkom bij De Wieger, Museum en Podium.

De Wieger is een unieke plek, waar de lokale geschiedenis, kunst en cultuur samenkomen. In de grote statige, voormalige dokterswoning van Hendrik Wiegersma is sinds 1976 een museum gevestigd, dat zijn naam draagt. Vanaf 2016 kent De Wieger naast bijzondere tentoonstellingen een groeiend aantal podiumactiviteiten.

De begane grond is geheel beschikbaar voor steeds wisselende thema’s rond het leven en werk van Hendrik Wiegersma. Daarvoor zijn 20 thema’s ontwikkeld, waarvan er steeds een aantal te zien zijn in de vier zalen beneden.

De eerste verdieping met vijf zalen biedt ruimte aan grotere tentoonstellingen. Driemaal per jaar wordt de lopende tentoonstelling vervangen door een nieuwe. Het accent van de collectie van De Wieger en de tentoonstellingen ligt op de moderne kunst van het interbellum. Eigen werken en werken in langdurige bruikleen maken vaak deel uit van de lopende tentoonstelling (van 16 september 2018 tot en met 19 januari 2019).

‘Jozef Cantré, beeldhouwer en houtsnijder’

De Vlaamse kunstenaar Jozef Cantré vlucht in 1918 naar Nederland en komt terecht in Blaricum in de Vlaamse kunstenaarskolonie aldaar, waar hij samenwerkt en vriendschap sluit met de eerder gevluchte kunstenaars Gustave de Smet en Frits van den Berghe. Via Jan Engelman, redacteur van het culturele tijdschrift De Gemeenschap, leert hij Hendrik Wiegersma kennen en zij raken bevriend. Wiegersma koopt verschillende beelden van Cantré aan en vrijwel al zijn houtsneden. In 1930 keert Jozef Cantré terug naar Gent.
De expositie op de bovenverdieping van het museum geeft middels een groot aantal bruiklenen van het Museum van Deinze en de Leiestreek en van verschillende particuliere collectioneurs in Nederland en Vlaanderen een representatief beeld van het werk van Jozef Cantré in de periode 1918-1930 in de context van het Vlaams expressionisme. De tentoonstelling zal worden begeleid door een grote monografie over leven en werk van Jozef Cantré, toegespitst op zijn expressionistische jaren en geschreven door de Vlaamse kunsthistoricus Peter J.H. Pauwels.

‘De Wereld van Hendrik Wiegersma’

Op de begane grond van het museum wordt het werk van Hendrik Wiegersma getoond in de context van zijn leven en zijn artistieke vriendenkring, dit keer met speciale aandacht voor zijn grote collectie volkskunst.

‘Mens en Molen’

30 jaar Stichting Holten’s molen. In de ateliers toont de Vlierdense fotograaf Harrie Jegerings artistieke, zwart-wit actiefoto’s van de vrijwilligers in en om Holten’s molen. Er worden gebruiksvoorwerpen uit de molen tentoongesteld en op een scherm wordt een informatiefilm over de molen vertoond met beelden van vroeger en nu.

Wegens herinrichting is het museum gesloten van 20 t/m 24 januari 2019

Het podium programma bevat een mix van muziek, theater, film en literatuur. Vaak gekoppeld aan een expositie of thema uit het museum, maar er is ook plaats voor boeiend en verrassend aanbod uit de regio of van aankomend talent.

Bekijk de mini-docu op MuseumTV.nl

 

Spring naar toolbar